Czy Polskę zaleje fala imigrantów z Ukrainy?

w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula poza godzinami pracy placówki możliwy jest kontakt pod numerem telefonu:

W ciągu trzech dni obowiązywania bezwizowego ruchu między Polską i Ukrainą, granicę na tej podstawie przekroczyło ponad 8 tys. obywateli Ukrainy – poinformowała w środę rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej Agnieszka Golias.

Według danych Straży Granicznej 11 czerwca, (czyli w pierwszym dniu obowiązywania ruchu bezwizowego) granicę polsko-ukraińską przekroczyło 2 tys. 725 obywateli Ukrainy. W tym samym czasie w ruchu wizowym polsko-ukraińską granicę przekroczyło 19 tys. 826 osób, a w ramach małego ruchu granicznego – 7 tys. 35 obywateli Ukrainy.

Z kolei 12 czerwca w ramach ruchu bezwizowego granicę przekroczyło 2 tys. 531 obywateli Ukrainy dla porównania w ruchu wizowym – 15 tys. 91, a w ramach małego ruchu granicznego – 12 tys. 952 obywateli Ukrainy.

Chirurgia ginekologiczna- refundacja za leczenie w Polsce

Rekord

Najwięcej Ukraińców ramach ruchu bezwizowego wjechało do Polski 13 czerwca – 2 tys. 987 osób, zaś w ruchu wizowym było to 14 tys. 120, w ramach małego ruchu granicznego – 12 tys. 894 osób.

Od 11 czerwca br. zniesiony został obowiązek posiadania wiz przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. Oznacza to, że Ukraińcy mogą wjechać do krajów członkowskich bez wizy na 90 dni – w ciągu pół roku – w celach biznesowych, turystycznych lub rodzinnych. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Chirurgia ginekologiczna- refundacja za leczenie w Polsce

Bez dokumentów?

Pobyt bez obowiązku posiadania wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do 90 dni wliczane będą również poprzednie pobyty krótkoterminowe cudzoziemca np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy Schengen – również sprzed 11 czerwca – zgodnie z regulacjami unijnymi wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

Chirurgia ginekologiczna- refundacja za leczenie w Polsce

Do pracy?

Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym będą mogli wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem posiadania odpowiednich dokumentów np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę.

Zmiany w ruchu wizowym to konsekwencja wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. Dzięki zmianom Ukraina została przeniesiona z aneksu I (czyli krajów, których obywatele muszą starać się o wizy Schengen) do aneksu II (krajów z ruchem bezwizowym).

Chirurgia ginekologiczna- refundacja za leczenie w Polsce

Zostaw Komentarz

Zostaw komentarz

Twoj email nie będzie publikowany.