Inflacja w UK pozostaje ujemna w październiku

Inflacja w UK pozostaje ujemna w październiku

Stopa inflacji w Wielkiej Brytanii , pozostała na -0,1% w październiku. Wiadomość dodatkowo tłumią oczekiwania na wzrost stóp procentowych w najbliższym czasie . Bank Anglii na początku tego miesiąca, potwierdził że światowa gospodarka słabnie. Wielu ekonomistów prognozuje że stopy oprocentowania oszczędności nie wzrosną do przyszłego roku .

Ceny odzieży wzrosły w zeszłym miesiącu , ale ten wzrost został zniwelowany przez spadek żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych , ONS potwierdził że ceny paliw spadły o 14% w ujęciu rocznym , podczas gdy ceny żywności i napojów spadła o 2,7% w październiku, a koszty energii były o 4,1% niższe.

” To już dziewiąty miesiąc z rzędu, gdzie inflacja była na lub bardzo blisko zera “, ONS statystyk Richard Campbell powiedział . W swoim najnowszym Raporcie kwartalnym , wydanym na początku tego miesiąca , Bank powiedział, że inflacja prawdopodobnie wzrośnie do 1% dopiero w drugiej połowie przyszłego roku , podczas gdy byłoby to dwa lata , zanim osiągnie swój cel 2% . Środek ONS rdzenia inflacji cen konsumpcyjnych , pozbawiającej na zmiany cen energii , żywności, alkoholu i tytoniu , wzrosła do 1,1% , w porównaniu z oczekiwaniami ekonomistów na to, aby utrzymać na poziomie 1% .

Ekonomiści powiedzają, ujemna inflacja daje krótkotrwałe ożywienie gospodarki. Chris Williamson, główny ekonomista Markit, powiedział: “Korzyści wynikające z bieżącej niskiej inflacji to nie tylko, że stopy procentowe pozostaną niższe dłużej jednak, że realny wzrost płac pozostaje solidny, który z kolei w dalszym ciągu, aby zwiększyć siłę nabywczą konsumentów i pomóc w utrzymaniu ożywienia gospodarczego. Tymczasem konsumenci w dalszym ciągu korzystają z połączenia podwyżki płac i lekko spadających cen. 

Zostaw Komentarz

Zostaw komentarz

Twoj email nie będzie publikowany.