Nie masz stałego pobytu na Wyspach, będziesz musieć aplikować o wizę

Nie masz stałego pobytu na Wyspach, będziesz musieć aplikować o wizę

Przy wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wielu Polaków będzie musiało udowodnić stały pobyt. Ci, którzy nie kwalifikują się do stałego pobytu, będą musieli aplikować o wizę albo wrócić do Polski.

Raport w tej sprawie przedstawił Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Zgodnie z nim, bezpiecznie mogą się czuć jedynie Polacy, którzy przyjechali na Wyspy w roku 2012 lub wcześniej. Będą mogli oni ubiegać się o prawo do stałego pobytu. W gorszej sytuacji są ci, którzy wyemigrowali tam po 2013 roku.

Nie kwalifikują się oni do stałego pobytu, co oznacza, że będą musieli aplikować o wizę na podstawie brytyjskich przepisów. W razie odmowy składania wniosku o ten dokument, otrzymają oni decyzję o opuszczeniu kraju. Ciężko dokładnie ustalić, ilu osób będzie to dotyczyć, ale szacunkowe dane mówią o około 120-400 tysiącach osób.

Jest jednak nadzieja dla Polaków. Wszystko zależy od modelu relacji Wielkiej Brytanii z Unią Europejską, jaki nawiążą po ewentualnym Brexicie.

Są trzy możliwe scenariusze. Pierwszy został opisany powyżej i nie napawa on raczej optymizmem imigrantów.

Drugi, najbardziej optymistyczny z punktu widzenia zainteresowanych przewiduje, że pomimo odejścia z UE, Zjednoczone Królestwo pozostanie członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Scenariusz ten, o ile bardzo pozytywny dla imigrantów, jest mało realny, zarówno z prawnego, jak i politycznego punktu widzenia.

Trzeci wiązałby się z nawiązaniem szeregu porozumień dotyczących np. swobody przemieszczania się osób. Niestety ten scenariusz również nie jest zbyt prawdopodobny. Byłby on bardzo czasochłonny, co więcej umowy podpisane zostałyby głównie z krajami, w których zamieszkuje wielu Brytyjczyków. Polska do takich zdecydowanie nie należy.

Źródło: BBC

Zostaw Komentarz

Zostaw komentarz

Twoj email nie będzie publikowany.