Przelewasz pieniądze do Polski? A płacisz podatek od darowizny?

przelewy do polski

Przelewanie dużej kwoty pieniędzy na konto członka rodziny jest niczym innym jak wręczeniem darowizny, od której należy zapłacić podatek. Wysokość tego podatku ustala polska skarbówka. Jest sposób na uniknięcie tego kosztu.

Płacenia podatku od darowizny można uniknąć bardzo łatwo. Należy monitorować wysokość darowizny wręczanej w rodzinie cyklicznie lub jednorazowo. Polskie prawo mówi, że jeśli osoba fizyczna otrzyma nieodpłatnie rzeczy (i prawa) na kwotę powyżej pewnego progu, zostanie obłożona podatkiem od spadków i darowizn. Taka osoba jest zobowiązana do złożenia odpowiedniego formularza deklaracji podatkowej oraz zapłaty podatku. Wysokość podatku jest decyzją polskiego urzędu skarbowego.

Polski Urząd Skarbowy ma swoje sposoby

Obowiązek zapłacenia podatku powstaje w momencie złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego lub w chwili spełnienia przyrzeczonego świadczenia. W ciągu miesiąca od dnia otrzymania darowizny należy złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym formularz SD-3. Z formularzem należy dołączyć potwierdzenie o wysokości otrzymanej kwoty. Kiedy urząd ustali wysokość podatku, należy go zapłacić w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Wysyłaj pieniądze do Polski

Istnieją jednak pewne progi, które zostały określone przez przepisy ustawy o podatku do spadków i darowizn i spadków. Do pewnej kwoty obdarowany kompletnie nie musi przejmować się płaceniem podatku. W ten sposób opodatkowaniu nie podlega nabycie majątku w drodze darowizny o wartości nieprzekraczającej:

– 9637 złotych dla obdarowanych należących do I grupy podatkowej: małżonka, dzieci, rodzice, wnuki, synowa, zięć, teściowie;
– 7276 złotych dla osób należących do II grupy podatkowej: dzieci brata, wnuki siostry, rodzeństwo rodziców, małżeństwo rodzeństwa, małżonkowie wnucząt;
– 4902 złote dla osób, które znajdują się w III grupie podatkowej, którzy są pozostali nabywcami.

Osoby, które mogą zostać całkowicie zwolnione z obowiązku zapłaty podatku od spadku i darowizn muszą należeć do najbliższej rodziny. Chodzi tu o: małżonków, dzieci, wnuków, prawnuków, dziadków, rodziców, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma czy macochę.

Z podatku zwolnione są osoby, które stanowią najbliższą rodzinę. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymana darowizny zgłosić w urzędzie skarbowym nabyte rzeczy lub prawa. Spać spokojnie może każdy, kto złożył do fiskusa wypełniony formularz SD-Z2. Ten formularz służy do zgłaszania otrzymania darowizny i uniknięcia zapłaty od niej podatku. Jego pełna nazwa brzmi: Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych. Należy go wypełnić oraz udokumentować otrzymanie darowizny wydrukiem potwierdzenia przelewu lub wyciągiem z konta bankowego.

Wysyłaj pieniądze do Polski

Źródło: Interia.pl

Zostaw Komentarz

Zostaw komentarz

Twoj email nie będzie publikowany.