Przez 5 lat bez benefitów

Kolejne zmiany w benefitach

MigrationWatch UK opublikowało projekt, z którego wynika, że po Brexicie obywatele krajów z Unii Europejskiej przez pięć pierwszych lat pobytu w Wielkiej Brytanii nie mieliby dostępu do zasiłków.

Projekt, zakłada, że imigranci z UE musieliby czekać tyle samo lat (aktualnie 5 lat) co przyjezdni z państw spoza Unii, zanim otrzymaliby prawo do pobierania housing benefit i dodatku do dochodu. Pomysłodawcy zakładają również, że po Brexicie do UK wpuszczana byłaby tylko niewielka liczba przyjezdnych posiadających niskie kwalifikacje zawodowe.

W sektorach najmocniej zależnych od zagranicznej siły roboczej liczba zatrudnionych w nich imigrantów byłaby zmniejszana stopniowo, by dać pracodawcom czas na przeszkolenie Brytyjczyków.

Już od dawna rząd zastanawiał się nad wprowadzeniem systemu pozwoleń na pracę dla imigrantów z Unii Europejskiej chcących przyjechać do Wielkiej Brytanii. Wnioski od nisko wykwalifikowanych pracowników byłyby automatycznie odrzucane, co pomogłoby zredukować napływ netto imigrantów z UE o 100 tys. rocznie.

Wykwalifikowani pracownicy mieliby ubiegać się o pozwolenia na pracę identyczne, jak te stosowane w przypadku ludzi spoza UE. Oznacza to, że aby je otrzymać potrzebna byłaby oferta zatrudnienia, odpowiednie umiejętności i wynagrodzenie wyższe niż 20 tys. funtów rocznie.

W planach nie ma wprowadzenia ograniczeń w liczbie studentów z Unii, którzy chcieliby kształcić się na brytyjskich uniwersytetach. Nie ma też pomysłu wprowadzenia limitów, czy wiz dla turystów z Unii Europejskiej lub osób, które przeprowadzają się na Wyspy, by wziąć ślub.

Zostaw Komentarz

Zostaw komentarz

Twoj email nie będzie publikowany.