Ślub kościelny w Wielkiej Brytanii

slub-obraczki

Polacy coraz częściej decydują się na zawarcie związku małżeńskiego w kościele w Wielkiej Brytanii.

Tutaj znajdziecie wszystkie potrzebne informacje, jak się do tego wielkiego dnia przygotować.

Jeśli chcecie, aby Wasz ślub odbył się w kościele, to na co najmniej 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu porozmawiajcie z księdzem, gdyż może być trudno z terminami. Czym wcześniej to załatwicie tym bardziej prawdopodobne, że ksiądz będzie mieć wolny termin na dzień, który Was interesuje. Taka rozmowa rozpoczyna protokół kanoniczny, aby stanąć przed ołtarzem i sfinalizować to protokołem małżeńskim.

Jakie dokumenty będą Wam potrzebne?

  • dokument potwierdzający ślub cywilny (jeśli jesteście po)
  • dokument potwierdzający tożsamość (paszport, dowód osobisty)
  • zaświadczenie z kościoła w którym byliśmy chrzczeni, ze zgodą na ślub kościelny (zaświadczenie wystawione 6 miesięcy przed ślubem)
  • metrykę chrztu do ślubu kościelnego (zaświadczenie wystawione 6 miesięcy przed ślubem)
  • adres parafii oraz diecezji, do której parafia przynależy
  • instancję wyroku sądu, w przypadku, gdy któraś ze stron ma unieważnienie małżeństwa kościelnego
  • zaświadczenie o zgonie, w przypadku, gdy, któraś ze stron jest wdowcem/wdową
  • Certificate, dokument wydawany przez Register Office dla obu stron
  • zgoda na zawarcie związku małżeńskiego z Home Office, w przypadku, gdy któraś ze stron podlega kontroli imigracyjnej

Jeżeli jedna ze stron jest innego wyznania niż chrześcijańskie, potrzebne jest zaświadczenia z Commissioner for Oaths o tym, że dana osoba nie zawierała nigdy ślubu cywilnego ani kościelnego. W przypadku, gdy jedna ze stron nie była ochrzczona, wymagane jest uzyskanie dyspensy wydawanej przez rektora polskiej misji katolickiej.

Zostaw Komentarz

Zostaw komentarz

Twoj email nie będzie publikowany.