Śmiertelna choroba. Co roku diagnozuje się 9 milionów. Objaw to kaszel.

Śmiertelna choroba. Co roku diagnozuje się 9 milionów. Objaw to kaszel.

Szacuje się, że co najmniej 32 proc. ludzkości zakażonych jest prątkiem gruźlicy. Co roku chorobę tę diagnozuje się u 9 mln pacjentów, w tym u 1 mln dzieci poniżej 15. roku życia.

Każdego roku z powodu gruźlicy umiera 1,8 mln osób. Śmiertelne żniwo choroba ta zbiera w krajach rozwijających się, gdzie niemal każdy przypadek tej choroby kończy się zgonem chorego. Przyczyniają się do tego złe warunki polityczno-ekonomiczne, pandemia zakażeń HIV, jak również obecność na tym terenie prątków opornych na leki przeciwprątkowe.

Ocenia się, że w Polsce ponad 20 proc. populacji jest zakażonych prątkiem gruźlicy. Na szczęście liczba chorych w naszym kraju z roku na rok jest mniejsza. W 2013 roku odnotowano 7 250 przypadków tej choroby,z czego 116 pacjentów miało mniej niż 14 lat, a 113 mniej niż 19 lat.

U dzieci najczęściej rozwija się gruźlica pierwotna. W jej przebiegu chory nigdy wcześniej nie miał kontaktu z prątkiem gruźlicy. Dostaje się on do organizmu drogą kropelkową.

Ich źródłem jest chory, który wydala prątki w czasie oddychania, mówienia, a zwłaszcza kaszlu. To czy choroba się rozwinie zależy od liczby prątków, które dostały się do płuc, ich zdolności zakażania (zjadliwości) oraz sprawności układu odpornościowego.Do grupy wysokiego ryzyka zachorowania na gruźlicę należą:

  • osoby zakażone HIV,
  • osoby nadużywające alkoholu lub zażywające narkotyki,
  • bezdomni,
  • dzieci poniżej 5. roku życia,
  • pacjenci z chorobami przewlekłymi, tj. cukrzyca, niewydolność serca, nowotwory złośliwe, niedobory odporności,
  • osoby, które miały kontakt z chorymi wydalającymi prątki gruźlicywykrywane metodą rozmazu.

Biorąc pod uwagę umiejscowienie zmian, gruźlicę można podzielić na postać płucną i pozapłucną (choroba dotyczy innych miejsc ciała).

Bardzo rzadko występującą postacią gruźlicy jest gruźlica wrodzona. Do zakażenia dojść może przed porodem (poprzez pępowinę lub połknięcie zakażonego płynu owodniowego) oraz w trakcie porodu.

Objawy choroby u noworodka ujawnić się mogą zaraz po narodzinach lub w kolejnych 2-3 tygodniach.  Sygnałem alarmowym są zaburzenia oddychania, którym towarzyszyć mogą symptomy, tj. podwyższenie temperatury ciała,senność, powiększenie węzłów chłonnych, zmiany skórne.

Objawy gruźlicy u dzieci

Rozpoznanie gruźlicy jest bardzo trudne, gdyż zakażenie prątkami często nie daje żadnych objawów klinicznych, radiologicznych i bakteriologicznych.

Utajona infekcja gruźlicza w zdecydowanej większości przypadków dotyczy dzieci. U 10 proc. z nich dochodzi do rozwoju choroby.

Chorobę rozpoznaje się na podstawie objawów klinicznych, tj. kaszel trwający dłużej niż trzy tygodnie, podwyższona temperatura ciała, nocne poty, złe samopoczucie, utrata apetytu i masy ciała. W przypadku dzieci jednakdiagnostyka jest nieco utrudniona. Przedmiotowe i podmiotowe objawy gruźlicy mogą być w ich przypadku skąpe, a ponadto mogą przywodzić na myśl inne choroby typowe dla wieku dziecięcego.Źródło: parenting.pl

Zostaw Komentarz

Zostaw komentarz

Twoj email nie będzie publikowany.